icon icon icon

T10

27

Các loại mã vạch thông dụng hiện nay

Giới thiệu về mã vạch Mã vạch là một hệ thống mã hóa thông tin bằng các vạch đen và trắng có chiều rộng và khoảng cách khác nhau. Những m...

ĐỐI TÁC